Regulamin

Rezerwuj

RODO

Informacje o przetwarzaniu danych.

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HOTEL I RESTAURACJA NOWY DWÓR JOLANTA PODGÓRSKA MIGUT z siedzibą w 36-072 ŚWILCZA 146, adres e-mail: recepcja@hotelnowydwor.pl

• Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży usług, jako podstawa do ochrony i dochodzenia roszczeń oraz w celach statystycznych.

• Podstawę prawną stanowi konieczność przetwarzania danych do wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes administratora.

• Dane będą przetwarzane w celach dodatkowych (np. wysyłanie ofert specjalnych i informacji na temat wydarzeń i promocji) jeśli została wyrażona na to zgoda.

• Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, poza uprawnionymi podmiotami publicznymi.

• Dane przechowywane będą przez okres zgodny z wymogami ustawy.

• Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania o ile dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

• Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

• Ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w celach dodatkowych.