fbpx

Centrum Wellness & SPA czynne jest codziennie w godzinach od 10:00 – 22:00. Strefa saun czynna jest od poniedziałku do piątku od 16:00 – 22:00, w weekendy i święta 14:00 – 22:00.

2. W strefie saun oraz schładzania obowiązuje strefa beztekstylna. Strefa saun i schładzania dostępna jest tylko dla pełnoletnich gości.

3. Na terenie Wellness & SPA zabrania się:

  • przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  • wnoszenia alkoholu oraz innych środków odurzających,
  • używania naczyń szklanych,
  • wprowadzania zwierząt, zakłócania pobytu innym osobom,
  • powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych osób, w szczególności skakania do wody lub biegania,
  • zabrania się wynoszenia wyposażenia Spa poza jego teren.

4. Prosimy o przeprowadzanie rozmów poziomem głosu, który umożliwi innym Gościom relaks, zarówno podczas zajęć grupowych, jak i zabiegów indywidualnych.

5. Gości prosimy o zwrot pobranych ręczników, pareo i innych akcesoriów do Recepcji Basenu.

6. Osoby odwiedzające Spa proszone są o zmianę obuwia w szatni przy Recepcji Spa. Obuwie, które było używane poza Spa, nie powinno być noszone na terenie obiektu. W Strefie basenu i saunarium obowiązuje noszenie obuwia odpowiedniego antypoślizgowego obuwia (np. typu klapki), które zakładamy w przebieralni. Na terenie całej strefy basenowej i saunarium obowiązuje nakaz poruszania się w obuwiu basenowym, za wyjątkiem korzystania z poszczególnych saun, do których wchodzimy po ściągnięciu obuwia.

7. Goście Spa ze schorzeniami tj: cukrzyca, choroby serca, wysokie lub niskie ciśnienie krwi oraz przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, przeciwhistaminowe, uspokajające lub należące do grupy betablokerów powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Spa.

8. Prosimy obowiązkowo korzystać z natrysku przed skorzystaniem z basenu oraz pomiędzy kolejnymi sesjami w saunach.

9. Uiszczona opłata za niewykorzystane bilety wstępu, usługi oraz w przypadku wyproszenia Gościa z Obiektu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, nie podlega zwrotowi.

10. Prosimy o przybycie do Centrum SPA na 5 min. przed planowanym zabiegiem. Spóźnienie na zabieg odbywa się kosztem przewidzianego czasu zabiegu.

11. W przypadku niemożności stawienia się na zabieg, Gość jest zobowiązany do anulacji wizyty na minimum 24 h przed rozpoczęciem zabiegu.

12. Pracownicy Hotelu Wellness & SPA są uprawnieni do przerwania wykonywania zabiegu lub wyproszenia Gościa z obiektu, jeśli spotkają się z zachowaniem Gościa niestosownym lub nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, agresja itp.).

13. Osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby mające kłopoty z sercem, diabetycy, osoby z nadciśnieniem tętniczym nie powinny korzystać z sauny.

14. Po skorzystaniu z sauny należy wziąć chłodny prysznic i odpocząć. Sesję można powtórzyć.

15. Przed wejściem do sauny należy zdjąć biżuterię, strój kąpielowy oraz obuwie. W saunie prosimy siadać na ręczniku lub pareo tak, by całe ciało na nim spoczywało.

16. Używanie olejków eterycznych oraz bukietów zapachowych w saunie jest zabronione.

17. Podczas korzystania ze sprzętu sportowego w siłowni, obowiązuje zakaz wykonywania ćwiczeń bez koszulek oraz w niekompletnej garderobie. Obuwie sportowe powinno być czyste oraz nie powinno posiadać czarnych podeszw. Po każdym skorzystaniu ze sprzętu prosimy o uprzątnięcie stanowiska, odłożenie ciężarów na miejsce oraz zdezynfekowanie urządzeń.

18. Za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania sprzętu sportowego odpowiada Gość.

19. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Hotelu Wellness & SPA są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i podporządkować się nakazom jego pracowników

20. Hotel Wellness & SPA Nowy Dwór w Świlczy nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie stosowanie się do powyższego Regulaminu.

21. Cały obszar SPA jest strefą dla niepalących.

22. Pobyt na terenie Obiektu służy wypoczynkowi. Goście obowiązani są do kulturalnego zachowania i nie zakłócania spokoju innym Gościom.

23.Pani/Pana dane przetwarzane będą przez Hotel i Restaurację Nowy Dwór mgr Jolanta Podgórska-Migut z siedzibą w Świlczy 146 E, 36-072 Świlcza w celu realizacji umowy z Hotelem. Treść obowiązku informacyjnego znajduje się w recepcji Hotelu, w SPA oraz na stronie internetowej pod adresem www.hotelnowydwor.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Rezerwuj pokoje Rezerwuj salę weselną Rezerwuj salę konferencyjną